• January 18th // Fairfax, CA // Peri’s

  • January 19th // Santa Cruz, CA // House Show

  • February 6th // Virginia City, NV // Piper’s Opera House

  • February 13th // San Francisco, CA // Hotel Utah

  • March 2 // Santa Cruz, CA // Kuumbwa Jazz Center